A képességfejlesztő sakkoktatásnak nem célja a profi sakkozók kinevelése, kizárólag a sakk szabályrendszerének, alapelemeinek, logikai összefüggéseinek megismerése. A játékos formában, családias környezetben megtartott foglalkozások jótékony hatással vannak az élet minden területére. A sakk legfontosabb előnyei a következők:
- fejleszti a logikát 
- növeli a koncentrációt 
- javítja a memóriát - jellemformáló hatással bír

Óvodai képességfejlesztő sakkoktatás

​Ezt a képzési formát jellemzően 5 éves kortól, az óvoda nagycsoportos gyermekeinek ajánlom. Egy év alatt a gyerekek megtanulják a sakk szabályrendszerét, a figurák menetmódját és tulajdonságait, megismerkednek a sakkjáték világával, alapvető logikai összefüggéseivel. A tudomány mai állása szerint ebben a korban célszerű elkezdeni a sakkal való foglalkozást, mivel a sakk alapjaival tisztában levő gyermekek sokkal jobban illeszkednek be az általános iskola támasztotta feladat-orientált rendszerbe, kevésbé küszködnek tanulási nehézségekkel, magasabb fokú probléma-megoldó készségre tesznek szert.
A foglalkozások időtartama (35-40 perc) az óvodások befogadó képességéhez, figyelméhez és mozgásigényéhez igazított.

Mobirise

Iskolai képességfejlesztő sakkszakkör

Az iskolai képességfejlesztő sakkszakkörök tematikája kezdetben nagy hasonlóságot mutat az óvodában oktatott témakörökkel, de gyermekeink itt sokkal gyorsabban ismerkednek meg a sakk szabályrendszerével. Ennek oka abban áll, hogy számos iskolás ekkorra már családtagjaitól és barátaitól „elsajátítja” a sakkjáték szabályrendszerét, vagy korábban már megismerkedett vele óvodai sakkszakkör keretei között. Azonban szükséges az ismeretek átismétlése, elmélyítése és rendszerezése.
Akár 8 éven át űzhető ez a szabadidős képességfejlesztő elfoglaltság. Tanítványaink óráról-órára, évről-évre egyre komplexebb sakk-kompetenciát fejlesztenek ki, mely képességek észrevétlenül könnyítik számos iskolai tantárgy elsajátítását, megértését, továbbgondolását is.

Mobirise

Magánoktatás; Versenyző csoportok
Csoportos és egyéni oktatásunk során sokszor találkozunk olyan érdeklődő gyerekekkel, akik igénylik, hogy mélyebben, magasabb szinten ismerkedjenek meg a sakkjáték szépségével. A szülőkkel megbeszélve lehetőség van kiemelten foglalkozni ezekkel a gyerekekkel, hogy gyorsabb fejlődést biztosítsunk számukra. Két lehetőséget tudunk felajánlani a tehetségek fejlesztésére, melyek egyidejűleg is alkalmazhatóak:

Magánoktatás:
A tanuló személyiségének, játékstílusának megfelelően egyéni edzéstervet állítunk össze, amely stabil alapot biztosít az erősségek továbbfejlesztéséhez, valamint a hibák kiküszöbölésére.

Versenyző csoportok:
Kiscsoportos edzéseket tartunk, ahová a rutinosabb, versenyeket megjárt játékosokat várjuk illetve azokat a gyerekeket, akik szeretnének belekóstolni a versenyzés világába. Sok készségfejlesztő feladat mellett mesterjátszmák közös elemzésével ismerkedünk a legjobbak stratégiáival. Csoportos edzéseinken nem az egyénre szabott, hanem az általános fejlesztésre helyezzük a hangsúlyt.

Mobirise

Táborok

A sakktábor nemcsak a sakkról szól, így játékos vetélkedőkkel, kirándulással, különböző
sportolási lehetőségekkel színesítjük a programot. Rengeteg mozgás, izgalmas foglalkozások, logikai
játékok, csapatépítés és persze sok-sok sakk szerepel a menüben, a nyári tábor ideje alatt unatkozni
senki sem fog!

Emelett a versenyző gyerekek, edzőtáborokon is részt vehetnek a tavaszi, nyári és őszi szünetekben!

Mobirise

© Copyright 2020 Arcus Sakkiskola SC - All Rights Reserved

Mobirise free creator - Find more